5366924002

Your responsibilities in G2A will be to:

 • Preparing architecture design for developed solution
 • Coding solution based on your architecture design
 • Sharing knowledge across the team
 • Producing high quality source code
 • Maintain of entrusted applications
 • Be efficient part of Scrum team

We're looking for people with:

 • At least 3 years experience with Node.js
 • Experience in working with Docker and Kubernetes 
 • Knowledge of architecture microservices
 • Knowledge of Typescript
 • Experience in engineering practices: code review, testing, CI, CD
 • Experience in GIT version control system

Nice to have:

 • Solid experience in professional web development (HTML5, CSS, JavaScript)

What we offer:

 • Remote work
 • Competitive salary
 • A non-corporate working atmosphere in a professional team focused on common goals 
 • Private medical care
 • Work available immediately
 • Multisport card
 • Elastic schedule
 • Internal and external trainings
Aplikuj!

Technologies we used:

Technology image
Apply for a job now  Gdzie znalazłeś naszą ofertę

  Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy dotyczące stanowiska, na które aplikuję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonych przez spólki z Grupy G2A. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez spółki Grupy G2A. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres dpo@g2a.com. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.


  Recruter