4738722002

In G2A you will be responsible for:

 • Realization of Search / Display / PLA (Shopping) campaigns in the Google Ads ecosystem including:
 • Implementation and work with Search Ads 360 / Display & Video 360 ecosystem
 • Reporting directly to the Head of department
 • Team cooperation on product development strategy and marketing strategy for the selected region

We are looking for candidates with:

 • At least 2 years of experience
 • Excellent knowledge of the Google Ads ecosystem
 • Experience in Search / PLA / Display / YouTube campaigns
 • Experience in using SMART Bidding
 • Ability to create advanced recipient lists
 • Knowledge of SA360 or DV360
 • Attitude to work Data Driven and Consumer Journey

Nice to have:

 • Knowledge of R / SQL
 • Experience in GTM
 • Knowledge of the characteristics of other marketing sources

What we offer?

 • Real impact on the workplace and it's surroundings
 • Work in the international largest gaming marketplace in the world
 • Work with many markets, including the USA, Germany and Great Britain
 • Work on large advertising budgets
 • Access to many closed solutions and bets
 • Google training
 • Direct cooperation with the largest ads systems
 • A good, well-coordinated performance team
Aplikuj!
Apply for a job now


Gdzie znalazłeś naszą ofertę

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetrwanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu aplikacyjnym na stronie https://www.g2a.co/careers dla celów rekrutacji prowadzonej przez G2A.COM Limited z siedzibą w Hongkongu. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetrwanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu aplikacyjnym na stronie https://www.g2a.co/careers dla celów rekrutacji prowadzonej aktualnie i w przyszłości przez G2A.COM Limited z siedzibą w Hongkongu. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).

Recruter