4738742002

In G2A you will be responsible for:

Implementation of Facebook Ads / Instagram Ads campaigns including:

Implementation and work in the Twitter / Reddit / LinkedIn ecosystem

Reporting directly to the Head of department

Team cooperation on product development strategy and marketing strategy for the selected region

 

We are looking for candidates with:

At least 2 years of experience

Work on budgets min. PLN 50,000 / month

Excellent knowledge of  Facebook Ads ecosystem

Advanced use of Pixel function

Good knowledge of Facebook Analytics and Google Analytics

Experience in working with various attribution models

 

Nice to have:

Knowledge of other advertising platforms (Twitter, Reddit, LinkedIn)

Ability to work on raw data and visualize your own reports

 

What we offer:

Real impact on the workplace and its surroundings

Work in the international largest gaming marketplace in the world

Work with many markets, including the USA, Germany and Great Britain

Work on large advertising budgets

Access to many closed solutions and bets

Training in Facebook headquarters

The opportunity to gain experience in new advertising platforms

Direct cooperation with the largest ads systems

A good, well-coordinated performance team

Aplikuj!

Other positions:

Apply for a job now


Gdzie znalazłeś naszą ofertę

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetrwanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu aplikacyjnym na stronie https://www.g2a.co/careers dla celów rekrutacji prowadzonej przez G2A.COM Limited z siedzibą w Hongkongu. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetrwanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu aplikacyjnym na stronie https://www.g2a.co/careers dla celów rekrutacji prowadzonej aktualnie i w przyszłości przez G2A.COM Limited z siedzibą w Hongkongu. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).

Recruter