4729198002

In G2A you will be responsible for:

Realization of Search / Display / PLA (Shopping) campaigns in the Google Ads ecosystem including:

Implementation and work with Search Ads 360 / Display & Video 360 ecosystem

Reporting directly to the Head of department

Team cooperation on product development strategy and marketing strategy for the selected region

 

We are looking for candidates with:

At least one year of experience

Practical knowledge of Google Ads and Merchant Center

Experience in Search / PLA / Display campaigns

Experience in SMART Bidding

Knowledge of Google Analytics and Google Data Studio

 

Nice to have:

Knowledge of SA360 / DV360

Experience in working with Data Driven and Consumer Journey

Knowledge of SQL / R

 

What we offer?

Real impact on the workplace and its surroundings

Work in the international largest gaming marketplace in the world

Work with many markets, including the USA, Germany and Great Britain

Work on large advertising budgets

Access to many closed solutions and bets

Google training

Direct cooperation with the largest ads systems

A good, well-coordinated performance team

Aplikuj!

Other positions:

Apply for a job now


Gdzie znalazłeś naszą ofertę

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetrwanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu aplikacyjnym na stronie https://www.g2a.co/careers dla celów rekrutacji prowadzonej przez G2A.COM Limited z siedzibą w Hongkongu. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetrwanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu aplikacyjnym na stronie https://www.g2a.co/careers dla celów rekrutacji prowadzonej aktualnie i w przyszłości przez G2A.COM Limited z siedzibą w Hongkongu. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).

Recruter