4864283002

In G2A you will be responsible for:

 • Data analysis based on external reports/data each PSP for reconciliation process
 • Performing ad-hoc analyses and present in a business-friendly way
 • Supporting Reconciliation Team with everyday processes
 • Performing PSP recs on a daily basis for multiple bank account
 • Preparing Monthly financial reports

We're looking for people with:

 • At least one year of experience in data or business analysis
 • Advanced Excel Skills
 • Knowledge of SQL (MS SQL or PostgreSQL)
 • Bachelor’s Degree in one of the studies major: Computer Science, Mathematics, Economics, Accounting
 • Familiar with data visualization

Nice to have:

 • Knowledge of card schemes, alternative payment methods and payment solutions
 • Experience with Big Data
Aplikuj!
Apply for a job now


Gdzie znalazłeś naszą ofertę

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetrwanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu aplikacyjnym na stronie https://www.g2a.co/careers dla celów rekrutacji prowadzonej przez G2A.COM Limited z siedzibą w Hongkongu. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetrwanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu aplikacyjnym na stronie https://www.g2a.co/careers dla celów rekrutacji prowadzonej aktualnie i w przyszłości przez G2A.COM Limited z siedzibą w Hongkongu. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).

Recruter