4956357002

Your responsibilities in G2A will be:

 • Developing and maintaining a microservice application
 • Preparing architecture design for developed solution
 • Coding solution based on your design
 • Maintain of entrusted applications
 • Producing high quality source code
 • Sharing knowledge across the team
 • Be efficient part of Scrum team

We are looking for people with:

 • At least 2-4 years of professional experience with goLang
 • Very good understanding and practical experience with queues ( preferably Kafka)
 • Practical knowledge of Kubernetes
 • Working experience with docker
 • Experience with databases ( preferably noSQL, SQL)

What we offer:

 • Remote work
 • A non-corporate working atmosphere in a professional team focused on common goals
 • Working in rapidly growing international organization
 • Private medical care
 • Access to platform with various benefits
 • Elastic schedule
Aplikuj!

Technologies we used:

Technology image
Apply for a job now  Gdzie znalazłeś naszą ofertę

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetrwanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu aplikacyjnym na stronie https://www.g2a.co/careers dla celów rekrutacji prowadzonej przez G2A.COM Limited z siedzibą w Hongkongu. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetrwanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu aplikacyjnym na stronie https://www.g2a.co/careers dla celów rekrutacji prowadzonej aktualnie i w przyszłości przez G2A.COM Limited z siedzibą w Hongkongu. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).

  Recruter