5278559002

In G2A you will be responsible for:

 • Work on improvements of a search engine and a recommendation system
 • Build models and algorithms to understand user interest, user intents, search relevance, search ranking
 • Contribute to improving the search performance and capability of the search engine

We are looking for people with:

 • At least 3-4 years in similar position
 • Experience with developing and applying Deep Neural Networks and traditional Machine Learning algorithms (g.random forest, support vector machines)
 • Experience with Machine Learning frameworks and toolkit – Scikit-learn,PyTorch, Pandas, NumPy, TensorFlow
 • Deep knowledge of Python and/or Scala language
 • Knowledge on improving search relevance and fine-tuning search relevance metrics
 • Experience with Machine Learning based ranking models. (i.e. learning to rank)
 • Experience working with a variety of relational SQL and NoSQL databases
 • Fluent Polish and English language

Nice to have

 • Experience with Apache Spark
 • Experience with Elasticsearch
 • Experience with Azure Databricks
 • Experience with Docker and Kubernetes

What we offer:

 • Remote work
 • A non-corporate working atmosphere in a professional team focused on common goals
 • Private medical care
 • Work available immediately
 • Elastic schedule
 • Internal and external trainings
 • Access to platform with various benefits (Motivizer)
Aplikuj!

Technologies we used:

Technology image
Apply for a job now



  Gdzie znalazłeś naszą ofertę

  Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy dotyczące stanowiska, na które aplikuję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonych przez spólki z Grupy G2A. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez spółki Grupy G2A. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres dpo@g2a.com. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.


  Recruter