5160288002

Your responsibilities in G2A will be:

 • Developing and maintaining our Android mobile application
 • Participating in choosing the technology, tools or architectural pattern
 • Preparing architecture design for developed solution
 • A part of an efficient cross-functional Scrum team
 • Gathering and share knowledge across the team
 • Maintaining of entrusted applications
 • Producing high quality source code

We're looking for people with:

 • Minimum 3 years of experience with Android development
 • Proficiency in Kotlin, experience with Coroutines
 • Deep understanding of software design patterns such as MVVM, MVP, etc., mobile threading, and memory management and how they apply to mobile applications
 • Familiarity with Android Architecture Components such as Room, LiveData, ViewModel
 • Reactive programming thinking and knowledge of Rx operators
 • CI/CD (Bitrise)

What we offer: 

 • A non-corporate working atmosphere in a professional team focused on common goals
 • Work in rapidly growing international organization
 • Private medical care
 • Work available immediately
 • Elastic schedule
 • Access to platform with various benefits
 • Internal and external trainings
 • Remote work
 • Salary 13000 – 16000 PLN B2B
Aplikuj!

Technologies we used:

Technology image
Apply for a job now  Gdzie znalazłeś naszą ofertę

  Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy dotyczące stanowiska, na które aplikuję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonych przez spólki z Grupy G2A. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez spółki Grupy G2A. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres dpo@g2a.com. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.


  Recruter