4767289002

Do Twoich obowiązków w G2A należeć będzie:

 • Przeprowadzanie analizy due diligence AML/KYC na różnych typach klientów o różnych strukturach prawnych we wszystkich jurysdykcjach
 • Przestrzeganie strategii i procedur AML
 • Przetwarzanie wewnętrznych i zewnętrznych baz danych
 • Weryfikacja baz klientów przy użyciu narzędzi wspomagających proces przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Ścisła współpraca z działem obsługi klienta i innymi działami odpowiedzialnymi za integrację klientów
 • Eskalacja do bezpośredniego przełożonego potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić w procesach operacyjnych
 • Udział w przygotowaniu procedur i procesów wewnętrznych w firmie pod kątem zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami dotyczącymi prania pieniędzy i innych nielegalnych działań poprzez transakcje online
 • Uczestniczenie w tworzeniu i optymalizacji procesów 
 • Wykonywanie innych zadań przydzielonych przez przełożonego zgodnych z kompetencjami pracownika

Poszukujemy osoby, która posiada:

 • Duże zainteresowanie obszarem KYC/AML
 • Min. rok doświadczenia w KYC/AML
 • Zorientowane na biznes
 • Wielozadaniowość i finalizowanie zleceń w sposób terminowy przy zachowaniu najwyższych standardów jakości
 • Silne umiejętności analityczne w celu zrozumienia i interpretacji trendów i danych
 • Umiejętności interpersonalne oraz umiejętność budowania i utrzymywania relacji
 • Umiejętność zarządzania czasem
 • Elastyczność w hierarchizacji zadań
 • Ciągłe dążenie do bycia lepszym, utrzymywanie wysokiej produktywności oraz kreatywności
 • Nastawienie na realizację celów
 • Biznesowa oraz techniczna wiedza na temat produktów dostarczanych przez firmę
Aplikuj!

Other positions:

Apply for a job now


Gdzie znalazłeś naszą ofertę

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetrwanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu aplikacyjnym na stronie https://www.g2a.co/careers dla celów rekrutacji prowadzonej przez G2A.COM Limited z siedzibą w Hongkongu. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetrwanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu aplikacyjnym na stronie https://www.g2a.co/careers dla celów rekrutacji prowadzonej aktualnie i w przyszłości przez G2A.COM Limited z siedzibą w Hongkongu. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).

Recruter