Odpowiedzialność

CECHY KLUCZOWE

RZETELNOŚĆ
KOMPETENCJA
EKSPERTYZA
ZAANGAŻOWANIE
NIEZAWODNOŚĆ

 

KLUCZOWE STWIERDZENIA

Wiem, za którą część G2A odpowiadam i staram się, by była ona jak najlepiej zaopiekowana.
Demonstruję swoje umiejętności w działaniu.
Wiem, kiedy ponoszę porażkę. Potrafię się do niej przyznać. Chcę naprawić błąd.
Wkładam w swoją pracę serce i chcę być prawdziwym profesjonalistą_tką.

 

 

 

 

Odpowiedzialność jest cechą, która pozwala nam dokładnie określić zakres naszych odpowiedzialności, zarówno jeśli chodzi o codzienne zadania, jak i role w różnych projektach. Jasno je komunikujemy, dzięki czemu każdy wie jaki ma udział. Wiemy jakie umiejętności i wiedza są wymagane na naszych stanowiskach i w pełni z nich korzystamy. Kiedy popełniamy błędy lub nie wykonamy zadania, nie wstydzimy się do tego przyznać i wziąć za to odpowiedzialność, skupiając się na naprawie błędu i wyciągnięciu wniosków. Znamy różnicę pomiędzy „płytką” a „głęboką” pracą. Jesteśmy świadomi swojego obłożenia pracą i znamy swoje możliwości. Potrafimy nadawać priorytety, delegować zadania i w razie potrzeby odmawiać.

 

Dostarczenie wartości

CECHY KLUCZOWE

JAKOŚĆ
RENTOWNOŚĆ
SKUPIENIE NA KLIENCIE
TERMINOWOŚĆ
PRIORYTETYZACJAN

 

KLUCZOWE STWIERDZENIA

Cenię jakość, ale również rozumiem jak ważne jest jej dostarczenie.
Najważniejsze dla mnie są projekty, które są najbardziej zgodne z Główną Wizją Firmy.
Dbam o dostarczenie projektów z największym zwrotem z inwestycji.
Przewiduję potrzeby klientów_ek i dostarczam cennych rozwiązań.

 

 

 

Dostarczenie Wartości pozwala nam zdefiniować poziom szczegółowości, jaki mamy zaaplikować do konkretnych rzeczy wykonalnych. Mamy jasność odnośnie tego, co jest „wystarczająco dobre”, zanim zaangażujemy się w zadanie. Zanim zajmiemy się jakimś zadaniem i/lub zlecimy je swoim zespołom, dajemy sobie czas, by ocenić rentowność danego zadania i jego zgodność z Główną Wizją Firmy. Nacisk na Dostarczenie Wartości pozwala nam znaleźć równowagę między prędkością a jakością w kontekście wykonania zadań na czas. Pozwala to nam na myślenie odważnie, ale planowanie rozważnie – mamy na względzie ostateczny, długoterminowy rezultat danego projektu. Planujemy bliższe i dalsze milestone’y, regularnie monitorujemy i usprawniamy implementacje.

 

Rozwój

CECHY KLUCZOWE

WYZWANIA
INNOWACJE
INSPIRACJA
USPRAWNIENIA
ROZWIJANIE SIĘ

 

KLUCZOWE STWIERDZENIA

Aktywnie szukam okazji, by być w szczycie profesjonalnej formy.
Wychodzę ze strefy komfortu, by robić lepsze rzeczy i robić je lepiej.
Zainspiruję Cię moją pasją i chęcią pracy.
Tworzę praktyczne rozwiązania i dbam o sukces firmy.

 

 

 

Rozwój jako wartość pomaga nam wyjść z naszej strefy komfortu. Nie boimy się wymagających projektów lub wymyślania jeszcze lepszych rozwiązań od tych, które już działają. Jesteśmy świadomi tego, że przedstawianie możliwych rozwiązań czy zagrożeń oraz wskazywanie obszarów do usprawnień z pozytywnym wpływem na biznes i dostarczaną przez nas wartość jest bardzo cenne. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i inne punkty widzenia. Rozumiemy, że inni mogą mieć rożne doświadczenia i wartościowe wnioski, na które my możemy nie wpaść. Rozmawiamy o naszych potrzebach rozwojowych i aspiracjach z menadżerami zamiast zakładać, że wiedzą co jest dla nas najlepsze.

 

Zaufanie

CECHY KLUCZOWE

SZCZEROŚĆ
LOJALNOŚĆ
SPRAWIEDLIWOŚĆ
WIARYGODNOŚĆ

 

KLUCZOWE STWIERDZENIA

Możesz na mnie polegać. Wysłucham Twojego problemu, zachowam Twój sekret dla siebie.
Buduję swoją wiarygodność i uznaję Twoje zasługi.
Jestem z Tobą szczery_a. A Ty?
Jestem lojalny_a wobec firmy i osób, które ją tworzą.

 

 

 

 

Zaufanie jest kluczową cechą dla nas wszystkich w G2A.COM. Pozwala nam wyrażać szczere opinie i dbać o to, by mówić, co naprawdę myślimy oraz myśleć zanim coś powiemy. Opieramy swoje opinie o kimś innym w oparciu o nasze interakcje i własne obserwacje, a nie to, co usłyszeliśmy od innych. Jesteśmy transparentni_e, jeśli chodzi o naszą pracę. Dajemy z siebie 100% i jesteśmy szczerzy_re, jeśli chodzi o rezultaty, czy to dobre, czy też złe. Ufamy swoim wzajemnym kompetencjom. Dajemy innym osobom przestrzeń na inicjatywę, swobodę działania i możliwość pracowania po swojemu.

 

Komunikacja

CECHY KLUCZOWE

DAWANIE FEEDBACKU
PYTANIE I SŁUCHANIE
OKAZYWANIE SZACUNKU
BYCIE KONKRETNYM_Ą

 

KLUCZOWE STWIERDZENIA

Przyjmuję i regularnie daję feedback.
Nie zgaduję – mam odwagę, by zapytać. Nie zakładam, że wiem – słucham.
Szanuję różne punkty widzenia, nawet jeśli są odmienne od mojego.
Dbam, by moje wiadomości zawierały konieczne informacje, ni mniej, ni więcej.
Mówię głośno to, co myślę, nie za Twoimi plecami.

 

 

 

Komunikacja pozwala nam nie tylko rozwijać się w naszych dziedzinach, ale też łączyć inne wartości ze sobą w sposób płynny. Szanujemy i cenimy swoje punkty widzenia. Jeśli uważam, że dany pomysł nie zadziała, to dzielę się konkretnymi argumentami, by to poprzeć, a także sugestiami i alternatywami. Wiemy, że możemy swobodnie dzielić się swoimi opiniami i pomysłami odnośnie zadań i projektów, nad którymi pracujemy. Wiemy, że każda z sugestii będzie zauważona, doceniona i rozważona. Aktywnie słuchamy i skupiamy się na usłyszeniu tego, co się do nas mówi. Regularnie prosimy o feedback i cenimy komentarze od każdego, kto z nami pracuje, nie tylko od naszych przełożonych.

 

Duch Zespołowy

CECHY KLUCZOWE

RÓŻNORODNOŚĆ
RÓWNOŚĆ
BYCIE POMOCNYM_Ą
WSPÓŁPRACA
ZACHĘCANIE DO DZIAŁANIA

 

KLUCZOWE STWIERDZENIA

Jestem częścią drużyny, a nie samotnym wilkiem.
Jestem gotów Tobie pomóc, bo pewnego dnia też mogę potrzebować pomocy.
Cieszę się sukcesami innych osób i dopinguję je.
Przyjmuję różnorodność i równość bez osądów.

 

 

 

Duch Zespołowy jest kluczową wartością w procesie realizowania naszych silnych stron, poprzez łączenie różnych specjalizacji w coś większego niż suma ich części. Rozumiemy nasze role w zespołach, jak również zależności i wpływ naszych zadań na zespoły pracujące nad nimi razem z nami. Wnosimy wkład poza naszymi obszarami specjalizacji. Jeśli mamy dość czasu, nie wahamy się pomóc kolegom i koleżankom z pracy. Zachęcamy mniej aktywne osoby do dzielenia się opiniami i wiedzą. Szanujemy różnorodność i używamy jej jako siły napędowej – różne pochodzenie, umiejętności, style pracy i priorytety mogą ukazać dany projekt w innym świetle. Jesteśmy zespołem i każdy powinien mieć szansę się udzielić. Traktujemy każdą osobę równo – opinia młodszego specjalisty_tki jest tak samo wartościowa jak opinia menedżera_ki. To zawsze kwestia „co”, a nie „kto”.