Ochrona danych i bezpieczeństwo klientów są dla nas najważniejsze

Używamy szerokiego zakresu najnowszych technologii, by zapewnić całkowite bezpieczeństwo podczas korzystania z ekosystemu G2A.COM.

Nasze systemy są zgodne z regulacjami zapobiegającymi oszustwom finansowym oraz finansowaniu terroryzmu.

Wiemy, co jest istotne w sprawach bezpieczeństwa i nieustannie udoskonalamy nasze rozwiązania.

Konto

Innowacyjne rozwiązania, jak rozpoznawanie urządzeń czy dwustopniowy proces weryfikacji, zapewniają ochronę Twojego konta na najwyższym poziomie.

Sprzedaż

Sprzedaż jest kluczową częścią ekosystemu, dlatego wymaga dodatkowej ochrony. W procesie weryfikacji sprzedawców i ich aukcji bierzemy pod uwagę ponad 120 czynników oraz stosujemy przepisy zapobiegające oszustwom finansowym.

Transakcja

Nieustannie monitorujemy nasze transakcje, a w walce z oszustwami stosujemy najlepsze rozwiązania.

Wypłata

Ostatni krok w procesie sprzedaży jest równie ważny jak sama sprzedaż, dlatego przygotowaliśmy różne narzędzia, żeby zbudować pomost między nami i naszymi sprzedawcami. Nasze rozwiązania są w pełni zgodne z regulacjami dotyczącymi zapobiegania oszustwom finansowym.

Programy

Współpraca z naszymi partnerami biznesowymi, jak też prawidłowe wykorzystanie zebranych informacji celem zwiększenia bezpieczeństwa klientów są dla nas niezwykle ważne. Razem tworzymy cały ekosystem i pracujemy nad jeszcze lepszymi rozwiązaniami.

Partnerzy biznesowi

Współpraca z naszymi partnerami biznesowymi, a także właściwe wykorzystanie informacji w celu poprawy bezpieczeństwa klientów są dla nas niezwykle ważne. Razem tworzymy cały ekosystem i szukamy jeszcze lepszych rozwiązań.